Informacja z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

W związku z zatwierdzeniem z dniem 28 grudnia 2017 r. przez Urząd Marszałkowski dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu 1/2017 w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej w załączeniu Protokół z posiedzenia Rady z dnia 07 grudnia 2017 r. zawierający stosowne wyjaśniania i uzupełnienia.