Kolejny projekt w LGD

10 maja 2018 roku podpisaliśmy umowę  na realizację projektu pn. "Wzmocnienie kompetencji i współpracy podmiotów z obszaru LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” związanych z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich Kociewia” W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, PLAN OPERACYJNY NA LATA 2018–2019. 

Celem operacji jest wzmacnianie sieci kontaktów i współpracy podmiotów z obszaru LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” związanych z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich Kociewia przez szkolenie z zakresu turystyki wiejskiej, które zaplanowane jest na miesiąc czerwiec.

Partnerami projektu są: LOT Kociewie, Powiat Świecki oraz LGD "Wstęga Kociewia"

umowa ksow 09Autor fotorelacji