Na przełomie II i III kwartału 2018 LGD planuje ogłosić nabór wniosków na projekty rewitalizacyjne.

Zapraszamy wszystkich do konsultacji dokumentu

Lokalne kryteria wyboru projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020”.

Zakres tematyczny: REWITALIZACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA

Szczegóły w Panelu Konsultacyjnym LSR 2014-2020