Lokalna Strategia Rozwoju tekst jednolity

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Lokalnej Strategii Rozwoju zatwierdzonej uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 17-2015 z dnia 17-12-2015