Drukuj
Odsłony: 416

Aneks nr 2 do umowy ramowej zawarty w dniu 20 lutego 2017 r.

W załączeniu aktualna Lokalna Strategia Rozwoju wraz załącznikami przyjęta uchwałą nr 5/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 19 grudnia 2016 r.