Aneks nr 7 do umowy ramowej zawarty w dniu 2 listopada 2018 r.

W załączeniu zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju przyjęta uchwałą 6/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 16 października 2018 r.