Szkolenie  Rady

Członkowie Rady odpowiedzialni za oceną wniosków o dofinansowanie uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu w Tleniu.  W dniach 13-14 czerwca 12 członków Rady uczestniczyło w szkoleniu realizowanym w ramach Planu Komunikacji. 

W programie znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: procedury oceny i wyboru operacji konkursowych w ramach LSR, kryteria wyboru operacji, ocena załączników oraz biznes plan. Drugi dzień szkolenia w znacznej mierze poświęcono na ćwiczenia warsztatowe. Pozwoliły one utrwalić wiedzę teoretyczną podczas praktycznych zadań zbliżonych do tych, z jakimi już niebawem zmierzą się członkowie Rady.

Czternastoosobowy skład Rady reprezentowany jest w równych proporcjach przez przedstawicieli sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego oraz mieszkańców.  

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji. Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.