Kryteria wyboru operacji

Poniżej prezentujemy kryteria określone przez LGD.

23 czerwca 2017 roku Urząd Marszałkowski zaakceptował aktualizację kryteriów oceny i wyboru operacji dla zakresów tematycznych planowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD

Aktywny obszar LGD

Rozpoznawalny obszar LGD