Sprawozdania

W dniu 28 września 2021 r. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" zatwierdziło sprawozdanie zarządu za 2020 r. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” corocznie  przygotowuje sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok poprzedni, które jest przyjmowane przez Walne Zebranie Członków podczas zebrania sprawozdawczego. 


W dniu 05 czerwca 2017 r. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" zatwierdziło sprawozdanie zarządu za 2016 r.


W dniu 05 czerwca 2018 r. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" zatwierdziło sprawozdanie zarządu za 2017 r.


W dniu 25 czerwca 2019 r. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" zatwierdziło sprawozdanie zarządu za 2018 r.


W dniu 15 lipca 2020 r. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" zatwierdziło sprawozdanie zarządu za 2019 r.