Get Adobe Flash player

Odnowa i rozwój wsi

Celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi a także promowanie obszarów wiejskich. Działanie to ma doprowadzić do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz ma wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Środki z ?odnowy wsi? mogą wykorzystać samorządy gminne, domy kultury, organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego oraz kościoły i związki wyznaniowe (w części działań).
Operacje dotyczyć mogą budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia świetlic wiejskich, obiektów małej architektury, budowy i przebudowy, placów zabaw, miejsc rekreacji, kształtowania przestrzeni publicznej, infrastruktury turystycznej, rewitalizacji zabytkowych budynków oraz odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów na budynkach architektury sakralnej.
Projekty te muszą wpisywać się w Plan Odnowy Miejscowości oraz nie mogą mieć charakteru komercyjnego.
Można uzyskać maksymalnie 500 tys. zł w całym okresie realizacji PROW na jedną miejscowość. Min. kwota dofinansowania wynosi 25 tys. zł. Maksymalna wartość dofinansowania ze środków programu to 80%.

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce