Get Adobe Flash player

logamono

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 przystępuje do opracowania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla obszaru obejmującego 11 gmin powiatu świeckiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach realizowanej strategii wsparciem objęte zostaną działania związane z:

  • Wsparciem przedsiębiorczości,
  •  Rozwojem przedsiębiorczości społecznej,
  • Rewitalizacją miejscowości wiejskich,
  • Aktywną integracją środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • Organizowaniem społeczności lokalnej i animacją społeczną,
  • Podnoszeniem kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób     długotrwale pozostających bez pracy,
  • Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
  • Rozwojem produktów lokalnych i rynków zbytu,
  • Rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
  • Zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Lokalna Grupa Działania w ramach instrumentu RLKS (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) będzie wdrażać Strategię w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Założeniem jest opracowanie Strategii z udziałem mieszkańców, jeżeli chcecie Państwo mieć wpływ na rozwój obszarów wiejskich i przyczynić się do rozwiązywania problemów na tym obszarze zapraszamy do udziału w konsultacjach i współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uruchamiamy Panel konsultacyjny LSR 2014-2020 gdzie będziemy zamieszczać bieżące informacje dotyczące okresu programowania 2014-2020 oraz budowania LSR.

http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl

 

 

 

29 grudnia 2015 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), teraz będzie on podlegał ocenie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią LSR.

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce