Get Adobe Flash player

Pobudzenie aktywności mieszkańców wsi poprzez działania informacyjne i szkoleniowe

 

To nazwa zadania obecnie realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej Inkubator Przedsiębiorczości w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2008 w zakresie Wspierania lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich  GRANTY  Lider dofinansowanego przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 01 maja do 31 lipca 2008r.

Projekt skierowano do mieszkańców terenów wiejskich z obszaru siedmiu gmin partnerskich (Świecie, Jeżewo Drzycim, Nowe, Dragacz, Warlubie, Bukowiec) wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego.


Celem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców z obszaru oddziaływania LGD w zakresie możliwości i zasad wykorzystania środków unijnych na obszarach wiejskich oraz pobudzenie aktywności mieszkańców wsi do podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości życia na wsi poprzez działania informacyjne i szkoleniowe w zakresie PROW, PO KL oraz RPO W K-P.


W projekcie przewidziano:

 1.     utworzenie informacyjnej strony internetowej Lokalnej Grupy działania Gminy Powiatu Świeckiego (z uwagi na problemy z dostępem mieszkańców wsi do Internetu w realizację projektu zaangażowano Gminne Centra Informacji, które zapewnią bezpłatny dostęp do Internetu),

 2.     siedem szkoleń po jednym w każdej gminie partnerskiej z zakresu umiejętnego określania potrzeb środowiskowych i możliwości współfinansowania z funduszy unijnych.

Realizacja projektu przyczyni się do:

podniesienia wiedzy mieszkańców z zakresu możliwości i zasad wykorzystania funduszy unijnych na terenach wiejskich,

stworzenia stałego i trwałego źródła informacji na temat dostępnych funduszy unijnych na obszarze LGD,

pobudzenia aktywności mieszkańców terenów wiejskich,

integracji lokalnej społeczności.

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce