Get Adobe Flash player

Projekt współpracy "Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"

Nasza LGD przystąpiła wspólnie z wszystkim LGD z terenu województwa do wspólnego projektu, którego okres realizacji to styczeń  maj 2011r.

Cele jakie postawiła sobie Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" przystępując do projektu współpracy to:

Cel ogólny- Promocja walorów turystycznych i przyrodniczo-kulturowych obszaru LGD z uwzględnieniem terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego objętego podejściem Leader poprzez wydanie wspólnej dla kujawsko-pomorskich LGD publikacji

Cele szczegółowe:

1.     Rozwój i promocja dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego

2.     Rozwój i intensyfikacja współpracy międzyludzkiej na poziome lokalnym dzięki wspólnie podjętej inicjatywie

3.     Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru LGD dzięki zwiększeniu ruchu turystycznego na tym obszarze.

Realizacja projektu współpracy niewątpliwie przyczyni się do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego", m.in. przyczyni się do rozwoju i poprawy jakości produktów i usług turystycznych, wypromowania atrakcji turystycznych ziemi świeckiej, a przez to również przyczyni się do osiągnięcia drugiego celu ogólnego Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru, pośrednio również do osiągnięcia pozostałych celów zawartych w LSR.

Operacja polega na opracowaniu wspólnej ze wszystkimi LGD publikacji promującej turystyczne i kulturowe atrakcje na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach operacji, w formie artykułu  zostaną zebrane i opracowane informacje na temat najważniejszych atrakcji turystycznych, przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD, zachęcające do odwiedzenia obszaru, zapoznania się z jego historią i aktualną ofertą. Każda LGD  przygotuje 1 artykuł opisujący jej atrakcje, który będzie częścią składową całego folderu. Dodatkowo, na potrzeby publikacji zostaną wykonane profesjonalne zdjęcia wybranych atrakcji turystycznych. Atrakcje te (w założeniu jedna atrakcja z każdej gminy) zostaną naniesione na zbiorczą mapę dla wszystkich LGD z województwa i odpowiednio opisane. Tekst zawarty w folderze zostanie przetłumaczony na język angielski aby publikacja była dostępna nie tylko dla polskojęzycznych odbiorców. Folder naszej LGD zostanie wydrukowany w ilościach: 500 egz. w jęz. polskim i 200 egz. w jęz. angielskim (łącznie 700 egz.). Wykorzystane w folderze fotografie zostaną opublikowane również w formie kart pocztowych (pakiety 24 widokówek z regionu w obwolucie  w nakładzie 500 egz. Łącznie planuje się wydać w ramach projektu współpracy przez wszystkie LGD: 12 745 egzemplarzy folderu w wersji polskiej,  3 125 egzemplarzy folderu w wersji angielskiej oraz 16 070 map - do każdego wydanego egzemplarza folderu. Każda LGD fakultatywnie w ramach projektu może przygotować inne gadżety promujące walory turystyczne swego obszaru, które będą miały ścisły związek/ powiązanie z publikacją. Folder z mapą i widokówki będą dystrybuowane w zestawie tworząc pakiet promujący region. Ich odbiorcami mają być polscy i zagraniczni turyści oraz osoby zainteresowane- poszukujące informacji o turystyce i kulturze regionu, dlatego część nakładu przekażemy naszym partnerom zajmującym się stricte promowaniem turystyki w regionie, którzy pomogą nam w dystrybucji.

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce