Get Adobe Flash player

Małe projekty
- Małe Projekty występują wyłącznie w osi 4 - Leader, co oznacza, że mogą być realizowane tylko na obszarach, na których działają lokalne grupy działania. W ramach małych projektów przewidziano działania wzmacniające kapitał społeczny na obszarach wiejskich, rozwijające aktywność społeczną, podnoszące jakość życia, rozwijające turystykę i rekreację oraz zachowujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.
- O dofinansowanie w ramach małych projektach ubiegać się mogą zarówno mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe jak i osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność na obszarze LGD.
- Można realizować projekty takie jak:. organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, szkoleń i warsztatów, promocja lokalnej twórczości kulturalnej, kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów, tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Działania mające na celu rozwój turystyki to np. tworzenie bazy informacji turystycznej, stron internetowych, folderów, informatorów, ale i budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej.
- Całkowita wartość projektu nie może być niższa niż 4500,00 zł. i wyższa niż 100 000,00 zł.
- Maksymalna kwota dofinansowania małego projektu wynosi 25 tys. zł, przy czym stanowi to maksymalnie 70% wartości projektu 30% kosztów to wkład własny beneficjenta. Dużym udogodnieniem jest fakt, iż 10% kosztów kwalifikowalnych może stanowić praca lub usługi.

Wydarzenia

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fundusze unijne w pigułce