KONSULTACJE 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy potrzeb i problemów komunikacyjnych LGD w celu opracowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027.

Informacje z ankiety zostaną wykorzystane przez LGD do spełnienia standardu minimum do planu komunikacji z lokalną społecznością dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Poniżej link do ankiety:

LINK

_______________________________________________________________________________________________________________________  

KONTYNUACJA KONSULTACJI 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy celów i działań na obszarze LGD mającej służyć opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027.

Ankieta jest anonimowa, podane informacje zostaną wykorzystane przez LGD wyłącznie na potrzeby opracowania LSR.          

Poniżej link do ankiety:

LINK

_______________________________________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy potrzeb i potencjału obszaru LGD w celu opracowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027.

Ankieta jest anonimowa, podane informacje zostaną wykorzystane przez LGD wyłącznie na potrzeby opracowania LSR.          

Poniżej link do ankiety.

LINK