Formularze wniosków już dostępne

Ważna wiadomość dla beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia za pośrednictwem LGD w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatwierdziła formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, instrukcji do wniosków i związanych z nimi innych dokumentów, które dostępne są w zakładce Nasze działania/Realizacja LSR/Nabory wniosków

LINK