LGD na Targach Turystycznych

Lokalna Grupa Działania brała udział w Targach turystycznych „Wypoczynek” połączonych z Toruńskim Festiwalem Smaku w dniach 1-2 kwietnia 2017 r. Udział miał na celu promocję dobrych praktyk oraz promocję obszaru LGD, wymianę doświadczeń. W wydarzeniu na stoisku LGD oraz Powiatu Świeckiego brali udział lokalni producenci produktów lokalnych co pozwoliło im na poznanie nowych rozwiązań i pomysłów na działania na wsi oraz nawiązanie współpracy. 

Na naszym stoisku prezentowaliśmy materiały promocyjne LGD oraz podmiotów działających na obszarze LGD w zakresie turystyki oraz prowadzono animacje dla dzieci.

Udział w wydarzeniu realizowany w ramach Planu Komunikacji.

Wydarzenie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.