Umowa na Granty EFS podpisana 

30 listopada 2017 r. podpisaliśmy umowę nr UM_SE.433.1.210.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego "Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim"  Nr RPKP.11.01.00-04-0002/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 5 635 294,19 zł. realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego".

Zawarcie umowy pozwoli nam na uruchomienie naborów w 2018 na:

  • Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej 
  • Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in..*kluby samopomocy *świetlice środowiskowe *kluby młodzieżowe