Ogłoszenie o naborach wniosków

W dniu 24 maja 2021 r. LGD ogłosiła trzy nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naborów oraz z dokumentacją projektową na stronie LGD w zakładce NABORY – AKTUALNE, pod numerem naboru nadanym przez LGD:

I/2021 – Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności

II/2021 – Działania promocyjne obszaru objętego LSR

III/2021 – Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej