KONSULTACJE LSR CZERWIEC/LIPIEC 2021

 

Zapraszamy do konsultacji dokumentów:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR)

2. Plan działania – załącznik nr 3 do LSR

 

W związku z potrzebą zaktualizowania LSR w kontekście:

          I.            usunięcia wskaźnika „Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego”

        II.            przewalutowania środków finansowych LSR w ramach PROW,

      III.            zmiany wysokości pomocy dla zakresów tematycznych „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej”

      IV.            rozdysponowania oszczędności w ramach wykorzystania różnicy kursowej EURO w ramach PROW oraz rozdysponowania dodatkowych środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (PROW)

        V.            przesunięcia środków finansowych pomiędzy Przedsięwzięciami „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD – EFS” i „Aktywny obszar LGD – EFS”

 

 

zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji

zmian w LSR i w planie działania

za pośrednictwem Panelu Konsultacyjnego LSR 2014-2020

 

Uwagi należy zgłaszać na karcie uwag do 02lipca2021r. do godz. 14:00 - bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego", ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta uwag” nie będą uwzględniane.