zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji

zmian w LSR i w planie działania

za pośrednictwem Panelu Konsultacyjnego LSR 2014-2020