Warsztat Refleksyjny 11 lutego 2022 - podsumowanie

Dnia  11 lutego 2022r. przeprowadzony został  „Warsztat refleksyjny”, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele  komisji rewizyjnej LGD, członkowie LGD, przedstawiciele rady, mieszkańcy obszaru LGD oraz pracownicy łącznie 12 osób. Spotkanie poprowadziła mgr Hanna Łowicka – ewaluatorka  z Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Analizowano stan realizacji LSR

Uczestnicy szkolenia dokonali analizy dotychczasowego procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju – ewaluacja wewnętrzna za pomocą prezentacji.

Podsumowaliśmy rok działań LGD, oraz zmiany jakie należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizować cele LSR,  omówiliśmy ilość zrealizowanych naborów i złożonych wniosków, przeanalizowaliśmy cele, osiągnięte wskaźniki w ramach LSR.

Efektem końcowym warsztatu będzie powstanie raportu ewaluacyjnego, wypracowane wnioski zostaną również ujęte w rocznym sprawozdaniu z realizacji LSR. 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:
Download this file (PREZENTACJA WARSZTAT REFLEKSYJNY 2022.odp)PREZENTACJA WARSZTAT REFLEKSYJNY 2022.odp[ ]4341 kB