Nabory na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - granty EFS

 

W dniu 04 marca 2022r. LGD ogłosiła dwanabory wniosków o powierzenie grantu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naborów oraz z dokumentacją projektowąna stronie LGD w zakładce NABORY – AKTUALNE, pod numerem naboru nadanym przez LGD:

1. Numer naboru: XXII/RPO/EFS/2022 - Typ projektu: TYP 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: D) KLUBY PRACY, E) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

2. Numer naboru: XXIII/RPO/EFS/2022 - Typ projektu: TYP 2. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ Z WYKORZYSTANIEM M.IN.: A) USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH, B) LIDERA LUB ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ, C) INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI