Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady

Lokalnej Grupy Działania

 „Gminy Powiatu Świeckiego”

 

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. (czwartek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B od godz. 09:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na nabór nr I/2022 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

W ramach naboru złożonych zostało 31 wniosków o przyznanie pomocy.