Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 24.11.2022r.

24.11.2022r. w świetlicy wiejskiej OSP Wiąg odbyło się na zaproszenie p. Piotr Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkanie informacyjno-szkoleniowe, dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego.

W spotkaniu które otworzył gospodarz Gminy Świecie p. Krzysztof Kułakowski- Burmistrz Świecia, uczestniczyli przedstawiciele obszaru LGD ,,Gminy Powiatu Świeckiego” oraz LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu.

Założenia RLKS w perspektywie lat 2021-2027 przedstawił p. Bartosz Szymański Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Nową perspektywę RLKSu w programie regionalnym zaprezentował p. Rafał Pietrucień Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Prezesi Lokalnych Grup Działania: Lokalnej Grupy Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego" oraz Lokalnej Grupy Działania ,,Vistula-Terra Culmensis", przedstawili informacje związane z przygotowaniem Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Końcowym etapem spotkania była dyskusja, obejmująca zagadnienia związane z Europejskim Funduszem Społecznym.