KONSULTACJE SPOŁECZNE

Lokalna Grupa Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego” zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

W zakresie:

- celów strategii, w tym rezultatów oraz planowanych działań na kolejną perspektywę finansową 2021-2027.

Zaproszenie kierujemy do rolników, sołtysów, rad gminnych, lokalnych przedsiębiorców, lokalnych liderów, mieszkańców, organizacji pozarządowych m.in. Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, ZHP.

 

Konsultacje odbędą się według poniższego harmonogramu.

 

Poniżej przedstawiony jest harmonogram spotkań społecznych dotyczących opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na okres 2021-2027