Warsztat Refleksyjny 17 lutego 2023 - podsumowanie

Dnia  17 lutego 2023r. przeprowadzony został  „Warsztat refleksyjny”, w którym udział wzięli przedstawiciele sektora publicznego,  członkowie LGD, przedstawiciele rady, mieszkańcy obszaru LGD oraz pracownicy łącznie 26 osób. Spotkanie poprowadziła mgr Hanna Łowicka – ewaluatorka  z Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Uczestnicy warsztatu refleksyjnegoprzeanalizowali dotychczasowy proces wdrażania i jego efekty oraz zmiany w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju – ewaluacja wewnętrzna za pomocą prezentacji.

Podsumowaliśmy rok działań LGD, oraz zmiany jakie należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizować cele LSR,  omówiliśmy ilość zrealizowanych naborów i złożonych wniosków, przeanalizowaliśmy cele, osiągnięte wskaźniki w ramach LSR.

Efektem końcowym warsztatu będzie powstanie raportu ewaluacyjnego, wypracowane wnioski zostaną również ujęte w rocznym sprawozdaniu z realizacji LSR. 

 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

 

Pliki do pobrania:
Download this file (Prezentacja warsztat refleksyjny.odp)Prezentacja warsztat refleksyjny.odp[ ]2784 kB