Współpracy ciąg dalszy….

W sobotę 11 marca przedstawiciele naszej LGD mieli przyjemność spotkać się z przedstawicielami zaprzyjaźnionej LGD z terenu Niemiec ( Bawarii) LAG Ammersee kierownikiem biura Detlefem Däke oraz sekretarzem Klausem Horney. Spotkanie miało na celu podtrzymanie wzajemnych kontaktów, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Rozmawialiśmy o przyszłości w kontekście aktualnie pisanych strategii rozwoju dla naszch lokalnych grup. Zgodnie stwierdzono, że dalsze kontakty są potrzebne , rozważono realizację wspólnych działań w przyszłym okresie programowania m.in. w obszarze kulturalnym i przyrodniczym.  Spotkanie odbyło się w hotelu Dowhań w Nowem.

Wartość dodaną spotkania stanowiła obecność p. Lidii Dobrowolskiej, która pasjonuje się zabytkowym zespołem parkowo – pałacowym znajdującym się w Laskowicach. Pani Lidia przedstawiła gościom historię miejsca, nawiązała kontakty w celu poszukiwania potomków rodziny zamieszkującej niegdyś w pałacu.