Nabory wniosków ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 14 kwietnia 2023r. Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” ogłosiła nabory w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. W zakładce „nabory” - „aktualne nabory” zamieszczone zostały ogłoszenia o naborach wniosków w ramach zakresów tematycznych:

-       Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór nr I/2023

-       Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej – nabór nr II/2023

-       Zachowanie dziedzictwa lokalnego– nabór nr III/2023

-       Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności– nabór nr IV/2023

-       Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej– nabór nr V/2023

Przypominamy, że można skorzystać ze wsparcia doradczego LGD, szczegóły w załączniku do ogłoszenia „Zasady udzielania doradztwa”.