Spotkanie informacyjne

 
W dniu 26 i 27 kwietnia 2023r. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców obszaru LGD zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Spotkanie dotyczyło warunków przyznania pomocy, zasad wypełniania wniosku i Biznesplanu oraz zasad naboru i oceny wniosków.