Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Lokalnej Grupy Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego”

 
W dniu 30 maja 2023r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Lokalnej Grupy Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego”, na którym przyjęto sprawozdania za 2022r.:
-Sprawozdanie finansowe
-Sprawozdanie zarządu
-Sprawozdanie komisji rewizyjnej
wynikiem czego było udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2022r.
Następnie zaprezentowano opracowaną Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027, podjęto uchwałę o jej przyjęciu i zatwierdzeniu celem złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach ogłoszonego konkursu na wybór LSR.
Z uwagi na upływającą kadencję i po dokonanej pozytywnej ocenie przedstawionych sprawozdań kadencyjnych, wybrano:
-Zarząd
-Komisję Rewizyjną
-Radę
Zebraniu przewodniczył Pan Jarosław Pająkowski.
Ze strony Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu uczestniczyli Inspektor Pani Anna Domżalska i Główny Specjalista Jerzy Cieszyński.
02062023 (2)
02062023 (3)
02062023 (4)
02062023 (5)
02062023 (6)
02062023 (7)
02062023 (8)
02062023 (9)
02062023 (10)
02062023 (11)
02062023 (12)
02062023 (13)
02062023 (14)
02062023 (15)
02062023 (16)
02062023 (17)
02062023 (18)
02062023 (19)
02062023 (20)
02062023 (1)
Previous Next Play Pause
02062023 (2) 02062023 (2)
02062023 (3) 02062023 (3)
02062023 (4) 02062023 (4)
02062023 (5) 02062023 (5)
02062023 (6) 02062023 (6)
02062023 (7) 02062023 (7)
02062023 (8) 02062023 (8)
02062023 (9) 02062023 (9)
02062023 (10) 02062023 (10)
02062023 (11) 02062023 (11)
02062023 (12) 02062023 (12)
02062023 (13) 02062023 (13)
02062023 (14) 02062023 (14)
02062023 (15) 02062023 (15)
02062023 (16) 02062023 (16)
02062023 (17) 02062023 (17)
02062023 (18) 02062023 (18)
02062023 (19) 02062023 (19)
02062023 (20) 02062023 (20)
02062023 (1) 02062023 (1)