Harmonogram naboru wniosków

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów wniosków  o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" w okresie programowania 2014-2020.