ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Sieciowanie w zakresie usług turystycznych

Małe Inkubatory Przedsiębiorczości

Inwestycje w mikro i małe przedsiębiorstwa

Ekonomia społeczna