Ruszył nowy projekt z KSOW

Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia" realizuje operację pn. „Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych”, której celem jest tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów (budowę sieci współpracy) dla lokalnych grup działania z terenu Kociewia z innymi podmiotami z trzech sektorów, oddziaływującymi na rozwój turystyki rowerowejramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nasza Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” jest partnerem tego projektu. Szczegóły na stronie http://mpr.kociewie.eu/

Planuje się, że poprzez działania analityczne i eksperckie, organizację seminarium i szkoleń, wyjazdu studyjnego oraz wydanie dwóch publikacji w ramach przedmiotowej operacji gestorzy szlaków rowerowych i obiektów infrastruktury turystycznej oraz podmioty wspomagające pozyskają wiedzę o potrzebach turystów rowerowych i sposobach ich zaspakajania, a także nawiążą współpracę, która pozwoli na poprawę efektywności działań.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi