Seminarium

12 września 2019 r. w gościnnych progach Hotelu nad Wisłą*** w Knybawie koło Tczewa odbyło się seminarium konferencyjne pn. „Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych”.

Spotkanie przedstawicieli branży, samorządu terytorialnego, a także grona ekspertów było doskonałą okazją do wymiany myśli oraz konstruktywnej dyskusji w takich zakresach tematycznych jak: stan infrastruktury turystyki rowerowej na Kociewiu, prawne aspekty tworzenia tras rowerowych, standardy polskie i europejskie tras rowerowych, specyfika turystów rowerowych, ich oczekiwań oraz preferencji, a także możliwości komercjalizacji szlaków rowerowych.

informacje na bieżąco o projekcie można śledzić na : http://mpr.kociewie.eu/