AKTY PRAWNE

Potencjalny beneficjent, który planuje ubiegać się o wsparcie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” poza LSR, procedurami i kryteriami powinien zapoznać się z rozporządzeniami, interpretacjami i innymi aktami prawnymi obowiązującymi w danym Programie.

Poniżej zamieszczamy linki do w/w dokumentów w ramach:

· Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko - pomorskiego

      http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty

· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

      http://www.mojregion.eu/index.php/prow/lgd-rlks