„Aktywnie, wakacyjnie, z pasją w zagrodach i wioskach tematycznych”

1 czerwca 2017 ruszył projekt, „Aktywnie, wakacyjnie, z pasją w zagrodach i wioskach tematycznych”, któremu Lokalna Grupa Działania udzieliła osobowości prawnej. Realizatorem projektu jest Grupa Nieformalna: Klub Kobiet Kreatywnych w składzie: Magdalena Potulska, Marzena Pyra – Kuczyńska i Iwona Wilczarska, patronuje mu Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie. 

Projekt głównie skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Jeżewo. W jego ramach zostanie zorganizowanych sześć wyjazdów aktywizacyjno – poznawczych (wycieczek) do wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych.

Uczestnicy pojadą do Wioski chlebowej w Janiej Górze, do Górniczej Wioski w Pile oraz Garncarskiej Wioski w Koronowie, a także do zagród edukacyjnych w Kozielcu, Wymysłowie (muzeum Indian), oraz do Ekogościńca Pachotówko w Gzinie  i "Toskanii Kociewskiej" w Bochlinie.

Każdorazowo będą brali udział w warsztatach charakterystycznych dla danego miejsca, a także w zajęciach aktywizacyjno  - ruchowych.

Pierwszy wyjazd planowany jest już w ostatnim tygodniu czerwca, a jednocześnie pierwszym tygodniu wakacji. Zapisów i szczegółów można szukać u Magdaleny Potulskiej, pracownik GOK w Jeżewie.

Zakończeniem projektu będzie spotkanie podsumowujące, na którym zostaną omówione wszystkie studyjne wyjazdy aktywizacyjno – poznawcze, odwiedzone miejsca. W miarę możliwości dzieci zaprezentują wykonane na warsztatach przedmioty.

Grupa nieformalna na realizację projektu otrzymała kwotę 3 997 zł z programu „Inicjuj z FIO bis”, który jest dofinansowany ze Środków Programu Inicjatyw Obywatelskich.