Doradztwo i szkolenie dla beneficjentów

W związku z  ogłoszonym naborem wniosków nr I/2017 w zakresie tematycznym „Podejmowanie działalności gospodarczej” informujemy o możliwości korzystania ze wsparcia doradczego oraz szkoleniowego organizowanego przez Biuro LGD. 

DORADZTWO

Prowadzone jest w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR zgodnie z przyjętymi Zasadami udzielania doradztwa (w załączeniu).

Doradztwo jest świadczone w godzinach pracy biura LGD, tj. w od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30 i w piątki od 8:00 – 15:00. W czasie trwania naboru wniosków w poniedziałki i czwartki wydłużamy czas pracy biura LGD do godz. 18:00 – UWAGA! wyłącznie w ramach umówionego doradztwa (tj. w godzinach od 15:30 do 18:00 przyjmowani będą wyłącznie beneficjenci umówieni na doradztwo).

Przypominamy, że na doradztwo obowiązują ZAPISY !!!

SZKOLENIE

LGD organizuje szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem (warsztaty) w dniu 06 lipca 2017 r. (czwartek), godz. 10:00-14:30, siedziba LGD: Świecie, ul. Chmielniki 2b. 

Szkolenie ma charakter otwarty, jednak ze względów organizacyjnych (ograniczona liczba miejsc w sali szkoleniowej) obowiązują wcześniejsze ZAPISY do dnia 05 lipca 2017 r. do godz. 14:00 telefonicznie, mailowo, osobiście w godz. pracy biura LGD. Szczegółowe informacje i program w załączeniu.