Warsztat

„Turystyka wiejska 2.0 - jak skutecznie tworzyć oraz dystrybuować treści promujące atrakcje i oferty turystyczne”

realizowany jest w ramach projektu

Wzmocnienie kompetencji i współpracy podmiotów z obszaru LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” związanych z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich Kociewia”,

który finansowany jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem operacji jest wzmacnianie sieci kontaktów i współpracy podmiotów z obszaru LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” związanych z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich Kociewia przez szkolenie z zakresu turystyki wiejskiej.

Zarejestruj się jako Partner KSOW na portalu www.ksow.pl