ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARU 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Działania promocyjne obszaru objętego LSR