Kryteria wyboru operacji

Poniżej prezentujemy kryteria określone przez LGD.

Kryteria RPO - EFS

Kryteria RPO - EFRR

Kryteria PROW