Spotkanie robocze z LAG Ammersee.

Podczas wyjazdu roboczego do Bawarii w dniach 21-23 maja 2017 r. który odbył się w ramach realizacji projektu na przygotowanie międzynarodowego projektu współpracy "PROMOWANIE LOKALNYCH PRODUKTÓW, USŁUG ORAZ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WSPÓŁPRACY" omówiono główne założenia dotyczące projektu współpracy polskich partnerów z partnerem niemieckim.

(Spotkanie w Ratuszu w Diessen)

W wizycie w Diessen w Bawarii, gdzie ma swoją siedzibę LAG Ammersee, wzięły udział trzyosobowe reprezentacje lokalnych grup działania: „Gminy Powiatu Świeckiego” ze Świecia, „Wstęga Kociewia” z Tczewa i „Chata Kociewia” ze Starogardu, które chcą wspólnie realizować projekt współpracy z niemieckim partnerem. Stosunkowo krótki pobyt okazał się niezwykle pracowity. Partnerzy Niemieccy przygotowali bogaty program spotkań roboczych oraz przykładów projektów i współpracy z podmiotami działającymi na ich terenie.

Bawarczycy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami zdobywanymi przez lata. W programie wizyty znalazły się m.in. wizyta z zakładzie mleczarskim specjalizującym się w ekologicznych wyrobach,  gospodarstwie agroturystycznym jako przykład działania, który dzięki działaniu w sieci gospodarstw agroturystycznych w ramach projektu i współpracy z LGD pozyskał klientów i się rozwija. Odwiedziliśmy również stolarnię zajmującą się produkcją energooszczędnych domów z drewna.

Nasi sąsiedzi już dawno zauważyli pewną istotną prawdę, która do nas dopiero dociera, aby być skutecznym w działaniu trzeba łączyć siły. Bardzo dobrze to było widać zwłaszcza w przypadku agroturystyki. Te małe gospodarstwa bardziej ze sobą współpracują niż konkurują. Wbrew pozorom przynosi to konkretne korzyści.

W odróżnieniu od naszych działań zaplanowanych w Lokalnych Strategiach Rozwoju,  Lokalna Grupa Działania z Ammersee  w swych założeniach kładzie również duży nacisk na działania promocyjne i edukacyjne w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz wymianę międzypokoleniową.

Dlatego w obrębie zainteresowania jest także SOS Wioska Dziecięca, którą również mieliśmy okazję odwiedzić. LAG Ammersee w ramach swoich działań oferuje mieszkańcom wioski działania edukacyjne i różne formy spędzania wolnego czasu.  

Kolejnym przykładem działania LAG Ammersee jest Schacky Park który jest rewitalizowany w ramach LEADER. 

(spotkanie z członkami i radą LGD oraz lokalnymi władzami w Schacky Park Diessen) 

Wizyta była przede wszystkim okazją do opracowania i ustalenia płaszczyzny współpracy, założeń do projektu współpracy, dyskutowano nad projektem umowy partnerstwa, terminami realizacji i podziałem zadań.

Rozmawiano również o innych płaszczyznach współpracy miedzy regionami szczególnie w obszarze kultury i sportu jak również rozwoju i wsparcia start-up na obszarach wiejskich.