Międzynarodowy projekt współpracy

"Promowanie obszaru objętego strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach współpracy międzynarodowej"

Podpisaliśmy 08 maja 2019 r. umowę na realizację międzynarodowego projektu współpracy mającego na celu zwiększenie rozpoznawalności obszarów objętych LSR poprzez wzajemną promocję walorów turystycznych obszarów lokalnych grup" "Chata Kociewia", "Wstęga Kociewia", "Gminy Powiatu Świeckiego" oraz LAG Ammersee z Bawarii poprzez zorganizowanie wystaw fotograficznych ukazujących walory turystyczne i gospodarcze Kociewia i Ammersee oraz integrację podmiotów z branży turystycznej, aktywnego wypoczynku i wytwórców produktów lokalnych, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu planujmy zorganizowanie trzech wystaw promujących walory LAG Ammersee na terenie Kociewia:

  1. 26 kwietnia 2019 - Zamek Gniew
  2. 17 maja 2019 - Grodzisko Owidz
  3. 14 czerwca 2019 - Zamek Nowe

oraz dwie wystawy promujące Kociewie na terenie Bawarii w październiku 2019.