Projekt współpracy pn. „Kampania Ruszaj na Kociewie - wzmocnienie marki regionu”.

Projekt współpracy pn. „Kampania Ruszaj na Kociewie - wzmocnienie marki regionu” (o akronimie KRNKWMR)realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej społeczności.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Partnerzy operacji:

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego:

 

Cel operacji:

Umożliwienie wzrostu rozpoznawalności marki KOCIEWIE - marki uporządkowanej i świadomie zarządzanej. Umożliwienie zwiększenia liczby osób poinformowanych o walorach przyrodniczych, krajoznawczych, miejsc historycznych, architektury, kultury regionu, turystycznych; zwiększenia znaczenia turystyki kulturowej i aktywnej, poprzez realizację zakresu rzeczowego, w terminie do złożenia wniosku o płatność końcową

 

Przewidywane wskaźniki operacji:

1. Liczba szkoleń: 2 szt.

2. Liczba osób przeszkolonych: 30 osoby

3. Liczba wydarzeń / imprez: 7 szt.

4. Liczba wyświetleń odbiorców w ciągu 6 miesięcy od publikacji klipu w kanałach w mediach społecznościowych (łącznie na Facebooku i YouTube): 500 000 wyświetleń

5. Liczba odsłon w ciągu 6 miesięcy od startu strony internetowej: 360 000 odsłon

 

Zakres merytoryczny kampanii oraz harmonogram działań został opracowany przy współudziale Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE.

 

W ramach operacji zaplanowano szereg działań wpływających na wzmocnienie marki Kociewia:

1) szkolenia i warsztaty

·       organizacja dwóch szkoleń w temacie „Marketing online i nowe media w turystyce” przeznaczonych dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych oraz branży turystycznej z terenu Kociewia (min. 30 osób),

·       wypracowanie założeń kampanii marketingowo-promocyjnej Kociewia w nowych mediach na sezon 2023.

2) klip promocyjny

·       opracowanie koncepcji kreatywnej, adaptacja autorskiego scenariusza i produkcja klipu promocyjnego o Kociewiu. Celem klipu promocyjnego jest promocja regionu Kociewie oraz jego najważniejszych atrakcji,

·       promocja klipu poprzez wypracowanie zasięgu min. 2 mln odbiorców w ciągu 6 miesięcy od publikacji klipu w kanałach w mediach społecznościowych (łącznie na Facebooku i YouTubie) oraz wypracowanie łącznie wyświetleń min. 500 tys. odbiorców w ciągu 6 miesięcy od publikacji klipu w kanałach w mediach społecznościowych (łącznie na Facebooku i YouTubie).

3) social media i promocja internetowa

·       realizowanie i obsługa akcji promocyjnych oraz konkursów w mediach społecznościowych,

·       realizacja kampanii Facebook Ads oraz ich analiza i optymalizacja,

·       przeprowadzenie kampanie reklamowej poprzez linki sponsorowane poprzez Google Adwords,

·       prowadzenie profili społecznościowych regionu przez czas trwania kampanii promocyjnej.

4) promocyjna strona www

·       zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie oraz wdrożenie nowego regionalnego serwisu turystycznego, a także zapewnienie usług hostingowych (zakup przestrzeni serwerowej),

·       regionalny portal turystyczny (www.kociewie.travel) będzie źródłem rzetelnych i aktualnych informacji turystycznych o Kociewiu. Znajdą się tam opisy atrakcji turystycznych, praktyczne informacje o regionie, zapowiedzi imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oferty wypoczynku, a także miejsca zakwaterowania (pensjonaty, hotele, domki, kwatery prywatne, ośrodki wczasowe, ośrodki wypoczynkowe, apartamenty czy gospodarstwa agroturystyczne).

5) publikacje

·       mapa turystyczno-krajoznawczą w skali 1:100 000, która pozwoli na wydruk całego obszaru Kociewia w formacie zbliżonym do B1. Na awersie znajdzie się rysunek kartograficzny (wody, lasy, drogi, obszary zabudowane) z zaznaczeniem istotnych elementów krajobrazu turystycznego (noclegi, restauracje, atrakcje turystyczne, szlaki turystyczne, ciekawostki). Na rewersie opisy krajoznawcze wybranych elementów oraz zdjęcia,

·       magazyn KOCIEWIE strefy czasu wolnego: tytuł pozycji nawiązuje do hasła, które powstało w ramach prac nad strategią rozwoju marki turystycznej Kociewiaw roku 2019. Publikacja to ekskluzywne w formie wydawnictwo zawierająca informacje o atrakcjach turystycznych, przegląd informacji o kulturze regionalnej, kuchni, a także propozycje miejsc do odwiedzenia. Wyróżnikiem jest to, że poszczególne artykuły stworzone zostaną przez zaproszone do współautorstwa osoby: blogerów, regionalistów, specjalistów z danej dziedziny. Cechą wyróżniającą są ciekawe fotografie udostępnione w większości przez osoby współtworzące zawartość magazynu oraz atrakcyjny format A4.

6) gadżety

·       wykonanie wraz z ologowaniem gadżetów reklamowych, które stanowią jeden z elementów kampanii,

·       gadżety będą rozdawane w czasie promocji prowadzonej w sposób bezpośredni wśród turystów, mają być zachętą do spędzania czasu na świeżym powietrzu, najlepiej w sposób aktywny.

7) wyprawy blogerskie

·       promocja regionu Kociewie w formie realizacji wizyty studyjnej przez blogerów turystycznych (do współpracy zaproszono czterech niezależnych twórców),

·       przygotowanie pisemnej i fotograficznej relacji z zrealizowanej wizyty na autorskim blogu oraz w mediach społecznościowych.

8) wyjazdy promocyjne

·       organizacja wyjazdów promocyjnych pojazdem specjalnym (kamper),

·       akcje zostaną przeprowadzone w: Sopocie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi i Chorzowie,

·       eventy oparte będą o zachęcaniu mieszkańców wytypowanych miast do odwiedzenia Kociewia poprzez bezpośredni kontakt oraz dystrybucję materiałów promocyjnych oraz gadżetów przygotowanych w ramach pozostałych elementów kampanii. Akcje zostaną przeprowadzone w wybrane dni w maju i czerwcu 2022.

9) zarządzanie projektem

·       z uwagi na specyfikę operacji - konieczność znajomości branży związanej z obsługą ruchu turystycznego, zarządzanie projektem zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu.