KONFERENCJA

W dniu 07 września 2023 r. w Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu odbyła się KONFERENCJA pt. „Ograniczenia antropopresji na obszary chronione, promocja obszaru w oparciu o walory przyrodnicze – przy wykorzystaniu istniejących zasobów / produktów lokalnych na bazie Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”.

Konferencja zorganizowana została w ramach realizowanego projektu współpracy „Człowiek i przyroda w Rezerwacie Biosfery „Bory Tucholskie” przez cztery Lokalne Grupy Działania:

dwie Lokalne Grupy Działania z województwa pomorskiego:

Lokalna Grupa Działania „Stolem”

Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”

oraz dwie Lokalne Grupy Działania z województwa kujawsko-pomorskiego:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

15092023 (2)
15092023 (3)
15092023 (4)
15092023 (5)
15092023 (6)
15092023 (7)
15092023 (10)
15092023 (11)
15092023 (12)
15092023 (13)
15092023 (14)
15092023 (8)
15092023 (9)
15092023 (24)
15092023 (15)
15092023 (16)
15092023 (17)
15092023 (18)
15092023 (19)
15092023 (20)
15092023 (21)
15092023 (22)
15092023 (23)
15092023 (25)
15092023 (26)
15092023 (28)
15092023 (1)
15092023 (27)
Previous Next Play Pause
15092023 (2) 15092023 (2)
15092023 (3) 15092023 (3)
15092023 (4) 15092023 (4)
15092023 (5) 15092023 (5)
15092023 (6) 15092023 (6)
15092023 (7) 15092023 (7)
15092023 (10) 15092023 (10)
15092023 (11) 15092023 (11)
15092023 (12) 15092023 (12)
15092023 (13) 15092023 (13)
15092023 (14) 15092023 (14)
15092023 (8) 15092023 (8)
15092023 (9) 15092023 (9)
15092023 (24) 15092023 (24)
15092023 (15) 15092023 (15)
15092023 (16) 15092023 (16)
15092023 (17) 15092023 (17)
15092023 (18) 15092023 (18)
15092023 (19) 15092023 (19)
15092023 (20) 15092023 (20)
15092023 (21) 15092023 (21)
15092023 (22) 15092023 (22)
15092023 (23) 15092023 (23)
15092023 (25) 15092023 (25)
15092023 (26) 15092023 (26)
15092023 (28) 15092023 (28)
15092023 (1) 15092023 (1)
15092023 (27) 15092023 (27)

Otwarcia konferencji dokonał gospodarz Gminy Osie Pan Michał Grabski a uczestników powitał Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego” Zdzisław Plewa.

Projekt współpracy omówiła Prezes Lokalnej Grupy Działania ,,Sandry Brdy” Grażyna Wera-Malatyńska.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele z Urzędu Marszałkowskiego województwa Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektor Parku Narodowego ,,Bory Tucholskie”, Dyrektorzy Parków Krajobrazowych, Starostowie Powiatów obszarów Lokalnych Grup Działania, przedstawiciele: Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Nadleśnictw, Lasów Państwowych oraz innych podmiotów.

Środowisko naukowe reprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz i prof. dr hab. Mieczysław Kunz.

Podczas konferencji rolę Parku Narodowego ,,Bory Tucholskie” w zarządzaniu i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przedstawił Dyrektor Parku Narodowego ,,Bory Tucholskie” Janusz Kochanowski, natomiast o ochronie obszarów cennych przyrodniczo w kontekście rozwoju usług turystycznych na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz o szlakach turystycznych i analizie obecnego stanu struktury zarządzania na przykładzie powiatu świeckiego mówił Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego Daniel Siewert. Nie zabrakło tematu sieciowania szlaków turystycznych jako formy kanalizowania ruchu turystycznego który zreferował również Dyrektor Daniel Siewert. Kolejnym tematem były gry terenowe jako przykład nieinwazyjnych metod popularyzacji krajobrazu które przedstawił Kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego Mariusz Grzempa.

Kierownik Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego Andrzej Penk wskazał na problemy dostępności akwenów wodnych i szlaków wodnych, casus Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Usłyszeliśmy o zagospodarowaniu turystycznym w Leśnych Kompleksach Promocyjnych na przykładzie Nadleśnictwa Osie, które omówił Dawid Warzyński Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwo Osie.

Pan Karol Gutsze przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tucholi zwrócił uwagę na znaczenie Rezerwatu Biosfery dla powiatu tucholskiego.
Następnie prof. dr hab. Mieczysława Kunz przedstawił i omówił działania promocyjne dla Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, po czym przeprowadził panel dyskusyjny na temat kierunków rozwoju Rezerwatu oraz działań wzmacniających markę regionu. W dyskusji zabierali głos uczestnicy konferencji, miała ona charakter dynamiczny i wskazywała na potrzebę podejmowania kolejnych działań dla Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.