„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku”

 

W ramach Konkursu „Wieś na weekend 2016” realizowanego w ramach Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2017Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”  zorganizowała otwartą dla mieszkańców i turystów jednodniową imprezę  plenerową  związaną z Obchodami 150 -lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce.

Opis Projektu :

W niedzielę 25 września 2016r. na terenie Wioski Chlebowej w Janiej Górze (gmina Świekatowo) Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” wraz z partnerami zorganizowała po raz pierwszy „Festiwal Trzech Kultur – Kociewie – Kaszuby – Kujawy – po sąsiedzku” 

Inspiracją do zorganizowania wydarzenia było przypadające na ten rok 150–lecie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. 

Podczas festiwalu uczestnicy mogli zobaczyć pokazy: pieczenia chleba w piecu chlebowym, haftowania, smażenia powideł, parowania ziemniaków, ubijania masła.

Wystawcy: 

- KGW Czarlin (powiat tczewski);

- Pracownia Haftu i Szydełkowania przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie

- (powiat tczewski);

- KGW Wery (powiat świecki);

- KGW Miedzno (powiat świecki) ; 

- KGW Korytowo (powiat świecki); 

- KGW Bukowiec ( powiat świecki) ; 

- KGW Świekatowo (powiat świecki); 

- KGW Bronisławowo ( powiat kwidzyński);

- KGW Nowy Wiec ( powiat starogardzki);

- KGW Bolszewo ( powiat wejherowski);

- Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Jeżewo (powiat świecki) (Na wspólnym stanowisku prezentowały się KGW  z obszaru Gminy Jeżewo tj: Buczek, Białe, Ciemniki, Piskarki, Taszewo, Jeżewo)

- KGW Chwaszczyno ( powiat kartuski).

Ponadto oprócz wystawców, dla urozmaicenia i zapewnienia zaopatrzenia dla uczestników festiwalu swoje stoiska zorganizowali w pełni we własnym zakresie: Malina z Parlina, Celtyckie Smaki, Wytwórca Koszyków p. Gradkowski, Lody z rolniczej zagrody Kończewice,Piwo „Kujawiak”,

W trakcie trwania Festiwalu przeprowadzono dla uczestników ze sceny trzy prelekcje:

-  „Rozwój i promocja produktów lokalnych i tradycyjnych szansą rozwoju obszarów wiejskich i kreowania miejsc pracy” wygłoszoną przez p. Agnieszkę Kowalkowską dyrektor K-POT, 

- „Różnorodność kulturowa sąsiadujących regionów” wygłoszone przez: 

• prof. Maria Pająkowska – Kensik ( Kociewie), 

• dr Jacek Lindner (Kujawy) 

• p. Bernard Hinz (Kaszuby).

Festiwal urozmaiciły występy zespołów:

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie ;

- Świeckie Gzuby;(Kociewie)

- Zespół Pieśni i Tańca Kociewie Retro ;(Kociewie)

- p. Beata Górska – Występ gadka Kociewska;(Kociewie)

- Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „PsiotroweDziywuchy” z Morzeszczyna ; (Kociewie)

- Zespół Bronisławianki w ramach stoiska;(Kujawy)

- KGW Bolszewo ;(Kaszuby)

- Zespół Wokalny „Kaszubki”, Grupa Taneczna „ROSA”  oraz skecz „wakacje u Babci”  prezentowane przez KGW Chwaszczyno;(Kaszuby)

Dzięki KGW oraz występom zespołówuczestnicy festiwalu mogli podziwiaćpiękne i barwne stroje ludowe oraz zapoznać się z gwarą poszczególnych regionów. 

Dla Wystawców były zorganizowane podczas Festiwalu konkursy. 

Jednym z nich był konkurs kulinarny na najlepsze kluski ziemniaczane, nagrodzeni w tej kategorii zostali:

I miejsce - KGW Świekatowo

II miejsce - KGW Lipia Góra

III miejsce- KGW Ciemniki 

IV miejsce - KGW Bukowiec 

V miejsce - KGW Korytowo

Drugim konkursem był Konkurs na najciekawsze stoisko, które odzwierciedlało 150 lat działalności Kół Gospodyń Wiejskich, nagrodzeni: 

I miejsce - KGW Chwaszczyno 

II miejsce - KGW Czarlin

III miejsce- KGW z Bronisławia

IV miejsce - KGW Bolszewo

V miejsce - KGW Jeżewo

Dorośli i dzieci brali udział w zorganizowanych quizachwiedzy o regionach w których odpowiadali na pytania związane z charakterystyką prezentowanych podczas Festiwalu regionów. Na potrzeby festiwalu opracowano ulotkę charakteryzującą poszczególne kultury, która stanowiła źródło wiedzy i na jej podstawie przygotowano w quizach pytania

Wydarzenie promowane było za pośrednictwem stron internetowych LGD, KSOW, K-POT, Powiatu Świeckiego,  dwukrotnie w miesięczniku Teraz Świecie,   na stronach internetowych gmin z terenu powiatu. Wysłano zaproszenia informacje z plakatem do wójtów/burmistrzów z terenu powiatu świeckiego, Urzędu Marszałkowskiego, Partnerów projektu, bibliotek i domów kultury z terenu powiatu,  sołtysów z terenu Gminy Świekatowo. Mailowo/telefonicznie wysłano zaproszenia/informacje do członków LGD, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania z terenu województwa  kujawsko-pomorskiego, mediów lokalnych. 

Wydarzenie relacjonowały media lokalne: 

- „Czas Świecia” 

- „Gazeta Pomorska”  

- swiecie24.pl 

- TVP Bydgoszcz relacja w Zbliżeniach  

- Gminny Flesz Gminy Pruszcz  

- Radio PIK; 

- Relacja w miesięczniku Teraz Świecie .

Na zakończenie wręczono podziękowania dla wystawców i zespołów za udział oraz za pomoc w organizacji Festiwalu. 

„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (13)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (12)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (34)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (11)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (14)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (32)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (4)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (29)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (15)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (19)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (20)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (27)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (26)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (2)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (23)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (7)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (18)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (17)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (24)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (28)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (5)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (33)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (3)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (10)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (1)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (16)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (25)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (22)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (9)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (8)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (30)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (6)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (31)
„Festiwal Trzech Kultur – Kociewie, Kaszuby, Kujawy po sąsiedzku” (21)