Mobilny Punkt Informacyjny w Świeciu

03 września 2017 r. braliśmy udział z Mobilnym Punktem Informacyjnym podczas Dożynek Wojewódzkich w Świeciu. Na naszym stoisku prezentowaliśmy uczestnikom imprezy działalność LGD, zainteresowanych zapoznaliśmy z naszą ofertą i założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, aktualnymi naborami wniosków na poszczególne działania.

Dodatkowo dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane przez nas animacje dla dzieci oraz konkurs wiedzy o LGD.

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.