Aneks nr 2 do umowy ramowej zawarty w dniu 20 lutego 2017 r.

W załączeniu aktualna Lokalna Strategia Rozwoju wraz załącznikami przyjęta uchwałą nr 5/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 19 grudnia 2016 r.

Aneks nr 1 do umowy ramowej zawarty w dniu 17 sierpnia 2016 r.

W załączeniu aktualna Lokalna Strategia Rozwoju wraz załącznikami przyjęta uchwałą nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 14 czerwca 2016 r.

Zakresy tematyczne w LSR

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat możliwości i podstawowych zasad pozyskania dofinansowania w ramach poszczególnych zakresów tematycznych link

Lokalna Strategia Rozwoju tekst jednolity

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Lokalnej Strategii Rozwoju zatwierdzonej uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 17-2015 z dnia 17-12-2015