Posiedzenie zarządu

We wtorek 15 marca 2022r. odbyło się posiedzenie zarządu Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” z udziałem p.Bartosza Szymańskiego- Dyrektora Wydziału RLKS - Urząd Marszałkowski i p.Agnieszki Śmigielskiej- Starszego Inspektora w Biurze ds. Umów Ramowych RLKS oraz Przewodniczącego Rady LGD p.Andrzeja Kowalskiego i pracowników naszego biura.
Na posiedzeniu omawiano stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości rozwojowych obszaru LGD w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej.