Zakończyliśmy proces konsultacji dokumentu „Kryteria oceny i wyboru projektu zakupu inwestycyjnego objętego grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 7, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na Panelu Konsultacyjnym LSR 2014-2020